Credable – dla jednej faktury

with Brak komentarzy
6 września, 2018 r.

 

Wiele lat pracowałam w firmie ubezpieczeniowej mając kontakt z przedsiębiorcami, którzy poszukiwali ochrony dla swoich należności. Wśród tych najmniejszych najczęściej zadawanym pytaniem było „czy mogę ubezpieczyć jedną fakturę?”

 

Mimo moich usilnych zabiegów dyplomatycznych i szczerych chęci, odpowiedź zawsze musiała brzmieć „niestety nie”.

Oczywiście są na polskim rynku oferowane ubezpieczenia dla MSP, ale wymagają one zgłoszenia całego obrotu przynajmniej z jednym odbiorcą. Nie o to MiŚom jednak chodziło.

 

 

Credable

 

Z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego uzasadnienie braku możliwości ochrony dla pojedynczych faktur było następujące:

Ubezpieczenie pojedynczej, wybranej przez przedsiębiorcę faktury wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem. Klient zawsze będzie zgłaszał te faktury, co do których sam ocenia ryzyko jako większe. Bo przecież to on ma kontakt ze swoim odbiorcą, rozeznanie w branży i bieżącej sytuacji na rynku.

Poza tym windykacja pojedynczych należności byłaby zasadniczo utrudniona a między odbiorcą a dostawcą możliwe byłyby niedopuszczalne porozumienia.

 

A jednak…

 

Poszukując w sieci informacji o ubezpieczeniach należności natknęłam się na Credable – szwedzki start-up powołany przez Euler Hermes

 

Credable - oferta

 

Insurtech start-up Credable, który wszedł na rynek szwedzki w marcu 2018 r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom indywidualną ochronę ubezpieczeniową należności eksportowych z pojedynczych faktur. Korzystając z cyfrowej platformy, szwedzki MiŚ otrzymuje:

  • natychmiastową ocenę wiarygodności kredytowej swojego odbiorcy,
  • informację o koszcie ubezpieczenia i ofertę ochrony,
  • ochronę dla należności z konkretnej faktury,
  • szybką wypłatę ubezpieczonej należności z faktury.

Ubezpieczeniową bazę procesu zapewnia Euler Hermes – światowy lider ubezpieczeń należności.

Zdarzenia jakie są objęte ochroną to brak płatności z powodu opóźnienia (State of default) rozumianego jako przekroczenie wskazanego na fakturze terminu płatności (!!) i niewypłacalność (Insolvency).

 

Credable - proces

 

Ocena wiarygodności kontrahentów oparta jest o kalkulator ryzyka, który daje wynik w prostej formie graficznej. Platforma wykorzystuje API (interfejs programowania aplikacji), żeby w czasie rzeczywistym uzyskać dostęp do ogromnej bazy danych Euler Hermes o kontrahentach z całego świata. Sądzę, że jest tu wykorzystywany system analogiczny jak w „limitach automatycznych” w polisach EH (pisałam o nich tutaj).

W oparciu o wynik oceny ryzyka klient otrzymuje ofertę kosztową (prawdopodobnie stawkę procentową i maksymalną wartość ochrony dla faktury danego kontrahenta). A po wpisaniu wartości faktury i wybraniu jednego z przedziałów terminów płatności (7-30, 31-60, 61-90 dni) może natychmiast podjąć decyzję o wykupieniu ubezpieczenia. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż 15 dni przed i nie później niż 15 dni po zakupie ubezpieczenia.

Akceptacja warunków przez przedsiębiorcę i z drugiej strony szybka weryfikacja przedsiębiorcy przez Credable (Know Your Customer process) umożliwia podpisanie polisy.

Po zapłacie kartą kredytową wyliczonej składki należności są już ubezpieczone.

W przypadku braku płatności w uzgodnionym terminie płatności klient zobowiązany jest złożyć roszczenie odszkodowawcze, najpóźniej 30 dni od daty wymagalności faktury lub natychmiast po ogłoszeniu niewypłacalności kontrahenta,.

Po 30 dniach od otrzymania roszczenia Credable wypłaci 95% wartości niezapłaconej faktury.

Dokumentacja produktu jest znacznie prostsza od standardowych warunków ubezpieczenia należności i dodatkowo uzupełniona o podsumowanie graficzne.

 

Credable - rozwój

 

W fazie pilotażowej, która rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku ochrona ubezpieczeniowa Credable dotyczyła należności przysługujących szwedzkim przedsiębiorcom od kontrahentów z czterech krajów skandynawskich. Opinie pierwszych klientów były na tyle pozytywne, że decyzja o rozszerzeniu zakresu geograficznego ochrony została przyspieszona. Teraz obejmuje ona już odbiorców z 25 krajów w całej Europie.

Credable ocenia, że potencjał dla dalszego rozwoju usługi jest ogromny. Adresaci – MŚP to 99% wszystkich przedsiębiorców w UE, zatrudnienie w nich rośnie szybciej niż w całej gospodarce, rynek finansowania faktur rośnie. Firmy obawiają się opóźnień w płatnościach szczególnie w ekspansji zagranicznej. Dodatkowy argument za rozwojem usługi dotyczy Szwecji, gdzie finansowanie faktur (szczególnie faktoring) ograniczone jest do należności krajowych. Biorąc pod uwagę, że Credable przewiduje zapłatę należności 30-60 dni po upływie terminu płatności faktury jest to ewidentnie usługa konkurencyjna ale i uzupełniająca do tradycyjnych form krótkoterminowego finansowania. Niewątpliwie ogromną zaletą produktu jest jego dostępność on-line, szybkość procesu i proste warunki.

Plany Credable przewidują ekspansję poza Szwecję już pod koniec 2018 roku.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego postrzegane powszechnie jako produkt trudny, przeznaczony dla przedsiębiorstw dużych i uzbrojonych w kadry ze znajomością prawa i finansów staje się powoli dostępne dla tych najmniejszych.

 

A u nas?

 

Może lekką przesadą jest opinia, że “Credit Insurance is sexy again” *), ale z pewnością polscy przedsiębiorcy czekają na Credable lub podobny prosty i szybki produkt dający ochronę pojedynczych fraktur.

 

*) Ian Fitz-Harris, Managing Director, Urica

 

Tekst przygotowany w oparciu o:

informacje na stronie Credable: https://www.credable.se/en/ -  AKTUALIZACJA - niestety strona juanie działa, widać jednak biznes się nie opłacił...

oraz artykuły prasowe: https://www.gtreview.com/news/fintech/euler-hermes-insurtech-brand-expands-coverage-for-exporters/ https://www.allianz.com/en/press/news/business/insurance/180629_Euler-Hermes-Credable-SME-invoice-insurance/