Jak płacą kontrahenci w różnych krajach?

with Brak komentarzy
W poprzednim artykule pisałam m.in o krajach, do których najchętniej eksportują polscy przedsiębiorcy. Są to przede wszystkim nasi najbliżsi sąsiedzi, ale także Wielka Brytania, Francja, Włochy, Szwecja, Węgry, Hiszpania i in. 

 

Zobaczmy więc jak płacą kontrahenci przedsiębiorców z tych i kilku innych krajów europejskich cieszących się największym zainteresowaniem polskich eksporterów. Jakie jest morale płatnicze ich partnerów. Jakie są ustalane terminy płatności w kontraktach, a jak wygląda faktyczna realizacja płatności.

 

zwyczaje płatnicze

 

Poniższy wykres został przygotowany przeze mnie na podstawie raportu Intrum Justitia - European Payment Report 2016.

 

Raport

 

został sporządzony w oparciu o badanie przeprowadzone od lutego do kwietnia 2016 roku na grupie 8000 przedsiębiorstw z 29 krajów.

 

Jak widać z wykresu, najdłuższe terminy płatności są ustalane we Włoszech i Hiszpanii. Również w tych  krajach średnie opóźnienie w płatności za faktury jest największe. Średnie opóźnienia wyliczane są z uwzględnieniem tych należności, które wcale nie zostały zapłacone. Czyli dłuższe opóźnienie może oznaczać większą ilość upadłości firm w tych krajach.

 

European Payment Risk Index ustalany przez Intrum Justitia wskazuje na wysokie ryzyko opóźnień w płatnościach i niestabilność płatniczą kontrahentów z takich krajów jak Bośnia, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Grecja (od -1,46 do -0,82 w skali od -2 do +2), a relatywnie niskie ryzyko i wysokie morale płatnicze Litwy, Danii, Austrii, Łotwy (od 0,74 do 0,52 w skali od -2 do +2). Polska plasuje się w środku stawki ze wskaźnikiem -0,05, terminem płatności ustalonym w kontraktach średnio na 24 dni i z faktycznie płatnymi średnio 30 dnia.

 

Co to oznacza?

 

To znaczy, że decydując o sprzedaży za granicę, a w szczególności do krajów o tradycyjnie dłuższych terminach płatności i niższym indeksie ryzyka płatności trzeba podjąć szereg działań zabezpieczających, o których napiszę w kolejnym artykule.