Gdy limit jest za niski

with Brak komentarzy
Poziom limitu kredytowego powinieneś dopasować do wartości planowanych i realizowanych przez Ciebie wysyłek, harmonogramu dostaw, terminów płatności stosowanych z danym odbiorcą. Jednak ocena ryzyka kontrahenta nie zawsze pozwala na udzielenie ochrony w wysokości odpowiedniej do potrzeb Twojego biznesu.

Co zrobić, gdy limit jest za niski? Czy powinieneś dostosować wartość sprzedaży, terminy płatności do poziomu przyznanego  limitu? Czy sprzedawać ponad limit bez zabezpieczenia? A może jest jakiś lepszy sposób, żeby i wilk był syty i ...kozioł cały?

 

w skrócie

  • Ubezpieczenie nadwyżkowe to dodatkowy limit kredytowy przyznany w sytuacji, gdy limit podstawowy jest zbyt niski.
  • Jest możliwy również wtedy, gdy ubezpieczyciel odmówił ochrony danego kontrahenta.
  • Za dodatkowy limit ubezpieczyciel pobiera dodatkową opłatę, odpowiednią do ryzyka składka.
  • Warunki takiej nadwyżkowej ochrony są różne u różnych ubezpieczycieli.
  • Polisa CAPEurope Euler Hermesa jest popularnym przykładem ubezpieczenia nadwyżkowego.

 

Niewystarczający limit kredytowy

Składając wniosek o ubezpieczenie szacujesz wielkość sprzedaży z każdym z kontrahentów. Wnioskujesz o taką wysokość limitu, żeby wystarczyła  na pokrycie ubezpieczeniem wszystkich należności od odbiorcy.

Ocena ryzyka przez ubezpieczyciela polega na zbadaniu sytuacji finansowej firmy. Uzupełnia ją ocena dotychczasowej współpracy z Twoją firmą i innymi podmiotami na rynku. Ubezpieczyciel określa prawdopodobieństwo niewywiązania się z obowiązku zapłaty i wskazuje bezpieczny pułap sprzedaży. Czyli taki, który nie zachwieje stabilnością finansową firmy. Wynikiem oceny ryzyka może być przyznanie limitu w wysokości wnioskowanej, niższej niż wnioskowana lub odmowa przyznania limitu.

Niewystarczający limit kredytowy może zburzyć Twoje plany sprzedażowe. Ale sprzedaż bez ochrony ubezpieczeniowej jest zbyt ryzykowna. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczyciel najwyraźniej widział zagrożenie odmawiając przyznania pełnego limitu. Oto jakie wyjście z sytuacji proponują ubezpieczyciele

 

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Top Up Cover to ubezpieczenie należności ponad przyznany limit kredytowy za dodatkową składkę.

Ubezpieczenie nadwyżkowe może wystąpić jako:

  • odrębna polisa odnosząca się do polisy podstawowej,
  • odrębna polisa powiązana z polisą podstawową u tego samego ubezpieczyciela,
  • dodatek do polisy podstawowej w formie klauzuli.

 

Ocena ryzyka

Czy limit nadwyżkowy wymaga jakiejś szczególnej oceny ryzyka? Jak to możliwe, że raz oceniony kontrahent na 500 tys dostaje drugie tyle w limicie nadwyżkowym? Przecież dane finansowe nie zmieniły się, historia współpracy też nie.

Otóż zasadniczo ubezpieczyciel nie robi kolejnej ocena ryzyka. Może sprawdzić czy kontrahent nie jest w stanie upadłości, czy jakiś klient nie zgłosił go już do windykacji, czy trwale nie reguluje swoich zobowiązań. Jednak nie bada sytuacji finansowej kontrahenta - dane i wyliczenia wskaźników analizował przy ocenie podstawowej.

To, jaki limit nadwyżkowy przyzna, zależy od zasad ochrony nadwyżkowej i apetytu ubezpieczyciela na ryzyko. Za większe ryzyko naliczy po prostu odpowiednio wyższą składkę.

 

Ubezpieczenie nadwyżkowe a limit podstawowy

Najczęściej limit nadwyżkowy wprost odnosi się do limitu podstawowego i z nim jest powiązany. Stanowi np. 100% jego wartości. Czyli jeśli od ubezpieczyciela podstawowego dostałeś limit 500 tys na kontrahenta to dzięki polisie nadwyżkowej z automatu wzrośnie on do 1 mln.

Niektórzy ubezpieczyciele limit TopUp przyznają indywidualnie dla każdego kontrahenta w oparciu o takie kryteria, jak wielkość polisy podstawowej, branża, rating. Może on być niewielkim dodatkiem do limitu podstawowego, może go wielokrotnie przewyższać, a nawet być jedynym limitem dla kontrahenta. Czyli jeśli ubezpieczyciel podstawowy odmówił ochrony dla należności od danego kontrahenta to jeszcze nie wszystko jest stracone. Może być przyznany limit TopUp, ale oczywiście jego wartość jest ograniczona i dużo niższa niż limitu opartego na realnym limicie podstawowym.

 

Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego

Zasady funkcjonowania TopUp Cover są różne u każdego z ubezpieczycieli. Jedni precyzują je, włącznie ze stawką, już w umowie, inni wszystkie warunki ustalają indywidualnie. Jedni zobowiązują się do utrzymania limitu przez określony czas (np. 3 miesiące), inni dają sobie prawo anulowania go w każdej chwili.

Poniżej przedstawię podstawowe zasady ubezpieczenia nadwyżkowego oferowanego przez Euler Hermes.

 

CAP, CAP+ - ubezpieczenie nadwyżkowe w Euler Hermes

Ubezpieczenie CAP Europe stanowi odrębną umowę, która zapewnia ochronę nadwyżkową do podstawowej umowy Euler Hermes.

 

powiązanie z podstawową umową ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa opiera się na warunkach podstawowej umowy ubezpieczenia (np. All Inclusive). Czyli, żeby należności były objęte polisą nadwyżkową muszą najpierw być objęte ochroną w ramach All Inclusive, wszelkie wyłączenia na umowie podstawowej działają również w polisie nadwyżkowej. W umowie podstawowej powinny pojawić się dodatkowe zapisy dostosowujące ją do postanowień umowy CAP Europe.

 

limity dodatkowe

Limit dodatkowy (nadwyżkowy) przyznaje się na wniosek klienta. Limit dodatkowy jest powiązany z wartością limitu podstawowego (CAP), może być też przyznany, jeśli limit podstawowy jest równy zero (CAP+).

W ogólnych warunkach jest kilka ograniczeń wartości dodatkowego limitu kredytowego. Limit CAP nie może być wyższy niż limit podstawowy i jednocześnie nie wyższy niż 4 mln zł. Limit CAP+ nie może być wyższy niż 200 tys zł, a dodatkowo w przypadku anulacji limitu podstawowego Hermes może przyznać limit CAP+ dopiero po upłynięciu 6 miesięcy od anulacji.

Euler Hermes może odmówić przyznania limitu dodatkowego, może też go anulować lub zmniejszyć w dowolnym momencie. Automatycznie jest on zmniejszany w przypadku zmniejszenia limitu podstawowego.

 

odszkodowanie

Ubezpieczający zgłasza należności do windykacji w ramach polisy podstawowej (to w przypadku CAP) lub nadwyżkowej (CAP+). Szkodę wylicza się w oparciu o umowę podstawową. Część szkody przekraczająca objętą ochroną szkodę w ramach polisy podstawowej (ponad limit podstawowy) jest szkodą CAP i jest podstawą do wyliczenia odszkodowania w ramach umowy CAP Europe. Odszkodowanie CAP jest ograniczone limitem dodatkowym i zakresem ochrony (odejmuje się 10% udział własny w szkodzie).

Jeśli ochrona była w ramach CAP+ to całość jest rozliczana w ramach umowy CAP Europe. Polisa CAP Europe ma własną maksymalną kwotę wypłaconych odszkodowań wyliczaną przez pomnożenie zapłaconej składki przez mnożnik z umowy podstawowej.

 

po wypłacie odszkodowania

Postępowanie regresowe wobec dłużnika prowadzone jest w oparciu o polisę podstawową i na jej zasadach.

 

pozostałe warunki

Polisa nadwyżkowa ma własną stawkę i składkę minimalną, własne opłaty za ocenę ryzyka na limitach dodatkowych, składka ubezpieczeniowa jest liczona od wartości limitu dodatkowego.

 

Ubezpieczenie nadwyżkowe

jest ciekawym rozwiązaniem często stosowanym przez ubezpieczycieli i wykorzystywanym przez przedsiębiorców. Daje firmie możliwość zabezpieczenia większej sprzedaży w dowolnym momencie, a ubezpieczycielowi dodatkową składkę.

Umowy nadwyżkowe doceniają szczególnie duże firmy o dużych obrotach, współpracujące z sieciami handlowymi i korporacjami międzynarodowymi.