Czemu służy, ile wynosi i jak działa udział własny w szkodzie?

with Brak komentarzy

 
Odszkodowanie nie pokrywa całej niezapłaconej należności. Zasadą w ubezpieczeniu należności handlowych jest pokrywanie niewielkiej części ryzyka przez ubezpieczającego. Jest to tzw. udział własny w szkodzie. Po co jest on stosowany? Czy da się go uniknąć? Jak jest obliczany?