Polski Fundusz Rozwoju Inwestycje dla Polski

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Polski Instytut Credit Management

PICM jest organizacją non-profit, która pomaga w rozwoju oraz budowaniu wartości przedsiębiorstw, poprzez działalność publiczną na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kredytem kupieckim (Credit Management).

Portal Promocji Eksportu

Strona dla eksporterów zawierająca  dużo informacji o instytucjach wspierających ekspansję zagraniczną, dokumentacji transakcji eksportowych, analizy rynków zagranicznych, wyszukiwarki partnerów.

Enterprise Europe Network

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich podejmuje szereg inicjatyw promujących polski eksport, organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIiZ pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Biznes.gov.pl

Serwis Informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. To źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dowiesz się tutaj, jak założyć i prowadzić własną firmę, a niezbędne formalności załatwisz online.

Platforma Wspieramy e-Biznes

Platforma  jest elementem projektu systemowego PARP, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Platformy Startowe

Platforma startowa to szansa na realizację Twojego pomysłu. Projekt PARP.

Inwestycje dla Innowacji

PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu innowacyjnym MŚP na różnych etapach rozwoju.

Portal Innowacji

Portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych administrowany przez PARP.