Polska – Iran. Perspektywy i problemy współpracy handlowej.

with Brak komentarzy
25 marca 2017 r.
 
Konferencja "Polska - Iran. Współpraca i inwestycje." odbyła się 21 marca 2017 r. Było to drugie spotkanie z cyklu "Top 10. Najbardziej perspektywiczne rynki do współpracy gospodarczej" zorganizowane przez Rzeczpospolitą.

 

Przedstawiam moją relację z konferencji.

 

 

 

Zniesienie sankcji

 

Z dniem 16 stycznia 2016 r. uchylono szereg międzynarodowych ograniczeń gospodarczych i finansowych wobec Iranu, które zostały wprowadzone w  związku z rozwojem programu nuklearnego. Od czasu zniesienia sankcji minął rok. 

 

Ramy prawne współpracy

 

Iran przygotowywał się przez ten czas do otwarcia na współpracę międzynarodową. Zostały opracowane i wprowadzone odpowiednie przepisy prawne ułatwiające wymianę handlową i inwestycyjną. Prawo irańskie w podobny sposób jak w Europie reguluje warunki prowadzenia działalności gospodarczej. 

Polska ma podpisane z Iranem porozumienia o współpracy gospodarczej, o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Jest jeszcze negocjowanych kilka umów sektorowych, ale można uznać, że ramy prawne handlu i inwestycji są już ustalone. Informacje ten temat ochrony prawnej inwestycji można znaleźć na stronie www.investingiran.ir.

Od trzech miesięcy, w oparciu o wprowadzone prawo, podejmowane są już konkretne działania i nawiązywane kontakty biznesowe. Rok 2017 będzie więc pierwszym rokiem silnej współpracy również między Polską a Iranem.

Wsparcie prawno-podatkowe na rynku irańskim dla polskich inwestorów oferuje kancelaria Bayat Rayan w Teheranie - partner KPMG.

 

Obroty w handlu z Iranem

 

Obroty handlowe Polski z Iranem sięgały wysokości 700 - 800 mln USD rocznie w latach siedemdziesiątych. Obecnie poziom współpracy jest niezadowalający, mimo 5-krotnego wzrostu eksportu i 6-krotnego wzrostu importu do Polski w ostatnim roku.

Celem Ministerstwa Rozwoju jest 1 mld obrotów. Resort uznał Iran za jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych dla polskich przedsiębiorców w najbliższych trzech latach. 

 

Szanse Polski

 

Największym partnerem handlowym Iranu są Chiny, ale w kolejce do współpracy stoi wiele innych krajów, które przygotowują sobie grunt do ostrego wejścia na rynek. Polska przesunęła się w tej kolejce na początek ze względu na już podejmowane działania - misje gospodarcze, spotkania z przedsiębiorcami, a przede wszystkim dzięki planowanemu już w najbliższych dniach otwarciu biura handlowego PAIiH. Dla Irańczyków jest to sygnał, że Polacy poważnie traktują współpracę z nimi i nie skończy się tylko na pustych słowach. Przedsiębiorcy irańscy chcący nawiązać współpracę z Polską nie mieli dotychczas do kogo się zwrócić. Również dla przedsiębiorców polskich, powstanie biura w Teheranie jest nadzieją na pomoc w zdobyciu kontaktów i informacji o rynku z pierwszej ręki. 

Kontakt do biura w Teheranie:

Jarosław Kaczyński - kierownik Biura
e-mail: teheran@paih.gov.pl
No. 8, Razagh Zadeh Alley, After Park Way Cross Road
Valiasr Ave. Tehran 19656

 

Iran i Irańczycy

 

Iran jest dużym rozwiniętym krajem, gospodarka nie opiera się wyłącznie na ropie i gazie. 1/3 mieszkańców to osoby w wieku 15 - 30 lat. Irańczycy są dynamiczni, przedsiębiorcy, innowacyjni i bardzo chętni do współpracy.

Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej Vahid Tahery powiedział, że Polska dla Iranu to "drugie Niemcy" tylko bliższe Iranowi technologicznie i mentalnie. Łatwo nawiązujemy relacje, rozumiemy się dobrze. A od Niemców różnimy się tym, że "Polakom się chce". P. Tahery zwracał jednak uwagę, że teraz jest doskonały moment na rozwój współpracy, ale trzeba bardzo się postarać, bo z pewnością nie będzie łatwo. Nad każdym kontraktem trzeba solidnie popracować, ale jest szansa na osiągnięcie dużych korzyści.

 

Potencjał Iranu

 

Iran jest obecnie na takim etapie jak Polska w 1989 roku. Rynek jest bardzo chłonny, otwarty i  rozwojowy - potrzebuje wszystkiego. Począwszy od artykułów konsumpcyjnych, poprzez inwestycyjne, do nowoczesnych technologii. Struktura przedsiębiorstw jest mocno zróżnicowana, duże często są własnością państwa, średnie i małe przedsiębiorstwa to w większości własność prywatna. Sieci handlowe są rozproszone co daje szansę zarówno na duże dostawy jak i całkiem małe. Przedsiębiorcy irańscy intensywnie szukają kontaktów biznesowych, partnerów, inwestorów do joint ventures.

W Iranie działa siedem specjalnych stref ekonomicznych, gdzie obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego na 15 lat, są ułatwienia w zakresie eksportu i importu, zatrudniania pracowników i zakładania spółki.

 

Branże i towary

 

Wśród wskazywanych na konferencji branż godnych zainteresowania znalazły się branża przetwórstwa rolno-spożywczego, odnawialne źródła energii, przemysł stoczniowy i transportowy, poszukiwania geologiczne, eksploatacja surowców, technologie kolejowe, środki transportu, turystyka i inwestycje w turystyce, budownictwo itd.

 

Transfer walut

 

Największym problemem, podnoszonym przez uczestników konferencji jest transfer walut. Zniesienie zakazu transferów bankowych nie spowodowało, że zniknęły przeszkody w handlu. Nadal brak jest możliwości bezpośredniego transferu pieniędzy z i do Iranu. Są one przetrzymywane, nie przechodzą przez banki pośredniczące. Mimo zapewnienia odpowiednich procedur i kanałów po stronie polskiej i irańskiej, udział zachodnich banków pośredniczących stwarza problemy. Każda płatność jest drobiazgowo analizowana. 

 

Doświadczenia

 

O współpracy z partnerami irańskimi opowiadał pan Michał Paca z firmy Bioelektra, która sprzedaje nowatorską technologię recyclingu odpadów zmieszanych. Podkreślał, łatwość nawiązywania kontaktów, bardzo dobre relacje, podobną mentalność, życzliwość i zaangażowanie partnerów. Wspólne tematy do rozmów prywatnych to np. ... nasi siatkarze. Firma Bioelektra nawiązała kontakty z trzema miastami irańskimi i ma nadzieję do końca roku sfinalizować transakcje.

 

Ryzyko i ubezpieczenie

 

Iran jest krajem o podwyższonym poziomie ryzyka politycznego. Jest jednak możliwość ubezpieczenia  należności od kontrahentów z Iranu w ramach Polisy na Wschód, którą oferuje KUKE. Polisa stawia warunki dotyczące treści kontraktu i dokumentów transakcyjnych. Przestrzeganie tych warunków zwiększa bezpieczeństwo współpracy i daje większe szanse na odzyskanie należności, a z drugiej strony jest warunkiem otrzymania odszkodowania od KUKE.

KUKE oferuje również zabezpieczenie sprzedaży dóbr inwestycyjnych z zapewnieniem finansowania przez BGK, ochronę inwestycji bezpośrednich przed ryzykiem politycznym, gwarancje kontraktowe i faktoring. 

 

Relacja Rzeczpospolitej TUTAJ.

Więcej informacji o Iranie i możliwościach współpracy - na stronie programu GO IRAN.