Podręcznik Windykacji Międzynarodowej Atradius

with Brak komentarzy
16 września 2017
Ukazało się już jedenaste wydanie „Podręcznika Windykacji Międzynarodowej” (tytuł oryginału „ International Debt Collections Handbook”).

Coroczna publikacja Atradiusa w języku angielskim wyjaśnia szczegółowo specyficzne zasady i uwarunkowania windykacji w 44 krajach świata.
Omówiono w niej m.in. różne etapy rozstrzygnięć polubownych, przepisy prawne związane z windykacją oraz postępowania sądowe i procedury upadłościowe. W obecnym wydaniu dodano dwa nowe kraje: Argentynę i Maroko.

Podręcznik dostępny jest bezpłatnie TUTAJ.