Kiedy zaczyna się a kiedy kończy ochrona ubezpieczeniowa?

with Brak komentarzy
Umowa ubezpieczenia ma  swój początek i koniec. Czy to oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko w czasie trwania umowy ubezpieczenia?

 

Czy jeśli kontrahent Ci nie zapłacił, a umowa się już skończyła, to ta niezapłacona należność jest ubezpieczona czy nie?

 

w skrócie

 

W większości umów ubezpieczenia należności ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje dla należności powstałych w okresie ważności umowy. Najczęściej decydująca jest tutaj data powstania należności. Czasem ubezpieczeniem mogą być objęte nieprzeterminowane należności powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W niektórych umowach jednak ochrona dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy, a przedłużenie jej wymaga dopłaty składki.

 

  • Zwróć uwagę, jakie zapisy umowy ubezpieczenia regulują kwestię początku i końca ochrony ubezpieczeniowej.

 

  • Zastanów się, czy nie powinieneś zapewnić sobie ochrony dla szkód powstałych po zakończeniu umowy, jeśli taka ochrona nie jest zapewniona w standardzie.

 

  • Zwróć uwagę, jak jest w umowie zdefiniowany moment powstania należności (data wysyłki czy faktury) i pamiętaj o dostosowaniu swoich procedur.

 

  • Zaznacz w kalendarzu jakiś dzień na miesiąc lub półtora przed zakończeniem umowy, żeby pamiętać o konieczności przygotowania nowego wniosku o ubezpieczenie, tak żeby nie było przerwy w ochronie.

 

  • Pytaj ubezpieczyciela, jeśli masz wątpliwości.

 

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas określony - wtedy daty początku i końca są ustalone w polisie. Jeśli zawarta jest na czas nieokreślony, to data początku jest od razu ustalona w polisie, a data końca pojawia się, kiedy strony zdecydują o zakończeniu umowy. To jest raczej oczywiste.

Np. w ubezpieczeniu mieszkania, jeśli dzisiaj zawieramy umowę to od dzisiaj mamy ochronę, gdy wczoraj zakończyła się umowa to dzisiaj już nie mamy ochrony.

A jak to wygląda w ubezpieczeniu należności? Czy po wygaśnięciu umowy zostajesz bez ochrony dla niezapłaconych należności?

W większości umów ubezpieczenia należności jest inaczej - standardowo ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje dla należności powstałych w okresie ważności umowy. Wyjaśnię na przykładzie.

Początek ochrony a data wysłania towaru

Umowa jest zawarta na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  Czyli jeśli 1.01.2016 r. wysłałeś towar i wystawiłeś fakturę to należności z niej wynikające są objęte ochroną ubezpieczeniową. Jest również w porządku, jeśli fakturę wystawisz np. 5.01.2016 r. Wszystko prawdopodobnie będzie dobrze również wtedy, gdy na fakturze będzie widniała data wystawienia 31.12.2015 r (w tym przypadku upewnij się jednak pytając ubezpieczyciela).

Koniec ochrony a data wysłania towaru

A co się dzieje pod koniec umowy? Towar wysyłasz 28.12.2016 r., termin płatności 30 dni (do 27.01.2017 r) czyli przypada już wtedy, kiedy umowa nie obowiązuje. Tutaj też zasada jest analogiczna jak poprzednio. Istotna jest data wysłania towaru i nawet jeśli termin płatności przypadnie za pół roku, a kontrahent opóźni płatność o następne 3 miesiące to należność nadal jest objęta ochroną. Możesz zamknąć umowę z ubezpieczycielem 31.12.2016 r., a złożyć do niego zlecenie windykacyjne np. dopiero we wrześniu 2017 r.

Należności istniejące

Czasem w umowie ubezpieczenia pojawia się zapis, że mimo, że ochroną są objęte należności powstałe w trakcie trwania umowy, to dodatkowo ubezpieczyciel obejmuje ochroną nieprzeterminowane należności powstałe przed zawarciem umowy.  Czyli, wracając do przykładu - faktura wystawiona 10.10.2015 r z terminem płatności ustalonym na 10.01.2016 r będzie przy takim zapisie  objęta ochroną i faktura wystawiona 31.12.2016 r. z terminem płatności 180 dni - też.

Ale uwaga!

Istnieje druga metoda ustalania czasu obowiązywania umowy - według daty szkody. Czyli, wracając do przykładu rocznej umowy, jeśli wysyłasz towar 10.10.2015 r. a termin płatności przypada na 10.01.2015 r. to należność jest ubezpieczona. Ale jeśli wystawiasz fakturę 20.06.2016 r., a termin płatności przypada na 20.10.2016 r., ale kontrahent opóźnia się z płatnością i zgodnie z polisą szkoda powstaje np. 1.02.2017 r. to należność nie jest ubezpieczona, bo umowa już wygasła. Trzeba więc bardzo uważnie przeczytać zapisy umowy ubezpieczenia mówiące o początku i końcu odpowiedzialności ubezpieczyciela i okresie trwania umowy.

Do wszystkich przedstawionych wyżej przykładów należałoby zrobić drobne zastrzeżenie, że wysyłki towarów nastąpiły w czasie ważności limitu kredytowego (no, może poza opisanym wyżej przypadkiem ubezpieczenia tzw. należności istniejących), a należności spełniają pozostałe warunki umowy ubezpieczenia.

Jeśli nadal masz wątpliwości i wydaje Ci się, że "wiesz, że nic nie wiesz" - skontaktuj się ze mną - wyjaśnię.

sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

Szkoda w ubezpieczeniu należności to wartość niezapłaconych przez danego kontrahenta należności. Przy czym wartość szkody jest wyliczana w oparciu o rachunek strat czyli przy założeniu spełnienia warunków ubezpieczenia i w wysokości nie przekraczającej limitu kredytowego. Szkoda nie obejmuje utraconych korzyści, czyli, jak z pewnością zwróciliby uwagę prawnicy, powinna być nazywana stratą.

Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą.

A tu sprawdź, jakie jeszcze masz obowiązki wynikające z umowy. Pobierz i podziel się z innymi.

20 ważnych obowiązków w umowie ubezpieczenia