Jaki wybrać faktoring – pełny czy niepełny?

with Brak komentarzy
Faktoring jest dobrą metodą na poprawienie płynności finansowej Twojej firmy i uniknięcie zatorów płatniczych.

 

Ale faktoring to nie tylko finansowanie wierzytelności. Do usług oferowanych w ramach umowy faktoringu mogą należeć również: prowadzenie rozliczeń z Twoimi kontrahentami, inkaso należności, windykacja opóźnionych płatności i  przejęcie ryzyka niewypłacalności. Tym ostatnim elementem różni się faktoring pełny od niepełnego.

 

 w skrócie

 

Faktoring niepełny to wykupienie przez faktora faktur wystawionych przez Twoją firmę na kontrahenta. Faktor wypłaci Ci zaliczkę na poczet należności w wysokości np. 80%. Po otrzymaniu spłaty faktury od kontrahenta faktor dopłaci Ci pozostałą część. Gdy jednak dłużnik nie zapłaci w terminie, będziesz musiał zwrócić faktorowi zaliczkę. Tym samym to Ty ponosisz ryzyko opóźnień w płatności lub upadłości swojego kontrahenta.

 

W faktoringu pełnym w takiej sytuacji nie będziesz  musiał zwrócić zaliczki faktorowi. To on będzie się martwił, jak ściągnąć należność od dłużnika. Najczęściej to zmartwienie przerzuca na ubezpieczyciela, który wypłaci mu odszkodowanie.

 

Musisz zdecydować czy wybierasz faktoring pełny (bez regresu do Twojej firmy) czy niepełny (z regresem).

 

Faktoring niepełny jest lepszy wtedy, gdy

 • zależy Ci przede wszystkim na poprawieniu bieżącej płynności finansowej firmy,
 • masz dużo sprawdzonych odbiorców,
 • dobrze znasz i monitorujesz branżę.

 

Wybierz pełny, jeśli

 • dynamicznie zwiększasz sprzedaż do nowych kontrahentów,
 • nie masz wiedzy na temat sytuacji finansowej swoich odbiorców,
 • dbasz o pełne bezpieczeństwo firmy,
 • pracujesz w niestabilnym otoczeniu (branża, kraj).

 

Faktoring pełny jest oferoway przez faktorów zarówno w oparciu o polisę własną faktora jak również z wykorzystaniem Twojej polisy ubezpieczenia należności.

 

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny, inaczej nazywany faktoringiem z regresem, to usługa polegająca na wykupie przez faktora wierzytelności przysługujących Twojej firmie (Faktorantowi) od kontrahenta. Faktor wypłaci Ci zaliczkę na poczet należności w wysokości ustalonej w umowie (60 - 100%). Po otrzymaniu spłaty faktury od kontrahenta faktor dopłaci Ci pozostałą część należności (najczęściej potrącając ustalone w umowie koszty faktoringu). Jednak w sytuacji, gdy należność od kontrahenta nie wpłynie na konto w terminie płatności lub w dopuszczalnym terminie opóźnienia, będziesz zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki. Tym samym to Ty ponosisz ryzyko opóźnień w płatności lub niewypłacalności swojego kontrahenta.

Faktoring pełny

Zasadniczym elementem odróżniającym faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego  jest przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. Odbywa się to najczęściej ze wsparciem ubezpieczyciela, z którym faktor zawiera umowę ubezpieczenia należności. Innym rozwiązaniem jest zabezpieczenie faktoringu pełnego przez przejęcie prawa do odszkodowania z umowy zawartej przez Ciebie z Twoim ubezpieczycielem.

Faktoring pełny ma tę zaletę, że po terminie płatności należności i po upłynięciu dopuszczalnego terminu opóźnienia w płatności przez Twojego kontrahenta faktor nie żąda od Twojej firmy zwrotu zaliczki, ale we współpracy z ubezpieczycielem należności odzyskuje dług. Możesz zapomnieć o niezapłaconej fakturze.  Pozostałą część należności faktor rozliczy z Tobą po odzyskaniu jej od kontrahenta lub odszkodowania od ubezpieczyciela.

Kiedy wybrać faktoring niepełny?

Wybierz faktoring niepełny:

 • Jeśli pracujesz z kontrahentami, których znasz, z którymi współpraca układa się dobrze, z którymi pracujesz od dłuższego czasu, do których masz zaufanie, którzy nie zalegają z płatnościami.
 • Jeśli masz dużo odbiorców, a współpraca z nimi opiera się na długookresowych umowach.
 • Gdy dobrze znasz branżę i zwyczaje płatnicze w branży.

Wybierz faktoring niepełny, jeśli zależy Ci na  otrzymaniu należności przed terminem płatności, ale nie przewidujesz znacznych opóźnień w płatnościach ani upadłości swoich partnerów biznesowych. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w razie takiej sytuacji będziesz musiał zwrócić zaliczkę wypłaconą Ci przez faktora i samodzielnie windykować należność.

Faktoring niepełny zapewnia Ci:

 • ocenę Twoich kontrahentów już na etapie włączania ich do umowy faktoringowej, co oznacza, że faktor sprawdza ich sytuację finansową, masz potwierdzenie, że Twój kontrahent jest wypłacalny,
 • prowadzenie przez faktora rozliczeń z Twoimi kontrahentami, monitorowanie spłat należności i  inkasowanie zapłaty za faktury,
 • windykację należności od dłużnika (np. faktor będzie wysyłać monity, wezwania do zapłaty, kontaktować się telefonicznie z dłużnikiem), aż do chwili, kiedy będziesz zobowiązany zwrócić zaliczkę faktorowi.

Koszt faktoringu niepełnego jest nieco niższy niż faktoringu pełnego (o koszt zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności i oceny ryzyka przez ubezpieczyciela, a także o koszt dłuższego finansowania). 

Kiedy wybrać faktoring pełny?

Wybierz faktoring pełny:

 • Jeśli dynamicznie się rozwijasz, aktywnie szukasz nowych kontrahentów, nawiązujesz współpracę z nowymi podmiotami.
 • Jeśli jesteś nastawiony na pełne bezpieczeństwo firmy i masz mniejszy apetyt na ryzyko.
 • Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na temat sytuacji finansowej swoich odbiorców, nie masz doświadczeń we współpracy z nimi, nie wiesz jakie są zwyczaje płatnicze w branży, regionie, nie masz wiedzy na temat dyscypliny płatniczej swoich partnerów i ich kontrahentów.
 • Jeśli sytuacja gospodarcza, prawna podmiotów ulega zmianie, zmienia się otoczenie gospodarcze działalności.
 • Jeśli chcesz poprawić strukturę bilansu firmy - wyczyścić bilans z należności i poprawić wskaźniki finansowe firmy.

Wybierz faktoring pełny, gdy zależy Ci na  otrzymaniu należności przed terminem płatności. Ale też na zabezpieczeniu się przed niespodziewanymi wydarzeniami mogącymi naruszyć Twoją stabilność finansową. Nie chcesz podejmować nadmiernego ryzyka, wolisz je przerzucić na inny podmiot. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nakłada to na Twoją firmę dodatkowe formalności i obowiązki. Ale przestrzeganie zasad prawidłowego zarządzania należnościami i bezpieczeństwo biznesu mają dla Ciebie większe znaczenie.

Faktoring pełny jest korzystny dla Twojej firmy, gdyż:

 • faktor ocenia Twoich kontrahentów opierając się na profesjonalnej ocenie ryzyka ubezpieczyciela, co daje Ci jeszcze większą pewność, że współpracujesz ze sprawdzonymi partnerami,
 • faktor prowadzi czynności windykacyjne wobec dłużnika (np. wysyłając monity, wezwania do zapłaty, kontaktując się  telefonicznie z dłużnikiem), a w określonym w umowie ubezpieczenia przekazuje windykację do ubezpieczyciela, windykacja zadłużenia przestaje być w ogóle Twoim problemem,
 • faktoring poprawia płynność finansową Twojej firmy, usprawnia proces zarządzania należnościami, pomaga w uporządkowaniu procedur i procesów w firmie.
 • od momentu otrzymania gotówki za fakturę możesz spać spokojnie i nie martwić się o swoje wierzytelności.

Faktoring pełny jest również możliwy w oparciu o polisę, którą sam wynegocjowałeś i zawarłeś ze swoim ubezpieczycielem. Faktor staje się beneficjentem Twojej umowy ubezpieczenia w odniesieniu do nabytych wierzytelności na mocy trójstronnego porozumienia zawartego między Tobą, Twoim ubezpieczycielem i faktorem. O zaletach tego rozwiązania pisałam TUTAJ.

 

 
sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. To wierzytelność przysługująca wystawcy faktury od jej odbiorcy. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą.   
Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi. O kontrahencie piszę TUTAJ.