Dzień Zarządzania Należnościami – konferencja CRS

with Brak komentarzy
27 marca 2017 r.
 
W czwartek 23 marca 2017 r brałam udział w konferencji “Dzień Zarządzania Należnościami” zorganizowanej przez Credit Risk Solution - brokera ubezpieczeń należności. Współorganizatorem spotkania był polski oddział Atradius Credito y Caucion - jeden z największych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego oraz ING Commercial Finance - faktor.

 

Impreza odbyła się w hotelu SCANDIC we Wrocławiu, a gośćmi byli przedsiębiorcy zainteresowani ochroną swoich należności oraz klienci obu firm.

 

(zdjęcie: Piotr Gawron)

 

Broker a zarządzanie należnościami

 

Artur Kras - Prezes CRS przedstawił podstawowe etapy zarządzania należnościami. Omówił je zaczynając od prewencji - prawidłowej dokumentacji, oceny ryzyka kontrahentów, obserwowania zdarzeń i utrzymywania kontaktu z kontrahentem. Dalej przedstawił działania sprawdzające tuż przed i zaraz po dostawie towaru, monitorowanie spływu należności, podjęcie działań windykacyjnych samodzielnie i przez firmę zewnętrzną. A na koniec - etap windykacji sądowej i uzyskania odszkodowania.

 

Artur Kras podkreślał, że te specjalistyczne i różnorodne czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa handlu mogą być lub są wykonywane przez wiele podmiotów, z którymi współpracują osoby dbające o należności w każdej firmie. Są to wewnętrzne działy windykacji lub windykatorzy zewnętrzni, wywiadownie handlowe, prawnicy – również wewnętrzni jak i zewnętrzni, być może detektywi, ubezpieczyciele kredytu kupieckiego, faktorzy i inni.

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie brokerowi analizy, rozpoznania obowiązujących procedur i opisu propozycji zmian, wyboru i nadzorowania prawidłowej współpracy z tymi podmiotami.

 

Credit Risk Solution 

 

Jak twierdzi prezes Kras, firma brokerska Credit Risk Solution wyróżnia się wśród innych brokerów tym, że jeszcze przed podpisaniem polisy analizuje sposób zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, wspiera klienta w porządkowaniu procedur, przeprowadza szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań klienta, formułuje pożądane warunki ochrony.

 

Po wynegocjowaniu i doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach zgodnych ze wcześniejszą analizą oczekiwań, CRS zapewnia:

  • przeszkolenie z obsługi umowy ubezpieczenia,
  • pomoc klientowi w wypełnianiu obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia,
  • wspieranie działań windykacyjnych,
  • obsługę administracyjną umowy,

a także

  • pośrednictwo w zapewnieniu najlepszego finansowania faktoringiem wraz ze wsparciem we wdrożeniu i obsłudze umowy faktoringowej.  

 

Szef CRS przytaczał przykłady sytuacji, kiedy jego firma przyczyniła się do odzyskania odszkodowania, mimo uchybień w wykonaniu obowiązków przez klienta. Wspominał też przypadki, kiedy dzięki uporządkowaniu procesów zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, broker doprowadził do obniżenia kosztu ubezpieczenia i poprawy warunków ochrony.

 

Goście uczestniczący w spotkaniu dzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z kontrahentami i podkreślali, że dzięki działaniom brokera i ochronie ubezpieczeniowej nie utracili sporych kwot pieniędzy za dostarczone towary.

 

Kryzys rynku ubezpieczeń należności?

 

Kolejna prezentacja była prowadzona przez Pawła Szczepankowskiego - Dyrektora Zarządzającego Oddziału Atradius. Dotyczyła ona analizy rynku ubezpieczeń należności, na którym Atradius jest jednym z trzech najpotężniejszych graczy.

 

Ubezpieczenie należności jest bardzo wąsko wyspecjalizowaną dziedziną. Atradius, Euler Hermes i Coface obsługują 75% rynku polskiego i zasadniczo nie zajmują się żadną inną działalnością i innymi ubezpieczeniami. Wszystkie trzy firmy mają wieloletnią tradycję na świecie i są obecne w większości krajów świata. Wszystkie dysponują ogromnymi bazami danych o podmiotach gospodarczych, mają doświadczenie, reputację i zaufanie klientów.

 

Wg pana Szczepankowskiego, rynek ubezpieczeń rośnie jednak wolniej niż gospodarka, a ubezpieczyciele tracą przychody. Dyrektor Atradius twierdzi, że bez zmiany modeli biznesowych i bez wprowadzania produktów odpowiadających na zmieniające się zapotrzebowanie klientów, branża może znaleźć się w głębokim kryzysie. Szansy na rozwój upatruje postępie technologicznym i zastosowaniu nowych technologii informatycznych.

 

Zabezpieczenia należności

 

Trzecia prezentacja prowadzona przez pana Dariusza Lotza - Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy Spółka partnerska, dotyczyła "Tradycyjnych form zabezpieczeń należności"  takich jak:

  • zabezpieczenia osobiste, w tym przede wszystkim weksel - bardzo popularne, ale i niebezpieczne dla wystawcy narzędzie,

oraz

  • zabezpieczenia rzeczowe, wśród których więcej uwagi poświęcił przewłaszczeniu na zabezpieczenie i zastrzeżeniu prawa własności, oraz klauzulom, które zmniejszają ryzyko stosowania takiego narzędzia.

Pan Andrzej Żbikowski z ING poinformował o toczących się pracach legislacyjnych nad e-fakturą.

 

Faktoring pełny ubezpieczony

 

Goście spotkania wysłuchali też syntetycznej informacji na temat korzyści z faktoringu pełnego przedstawionej przez p. Bartłomieja Świecę z ING Commercial Finance.

 

Uwolnienie środków zamrożonych w należnościach, większa dostępność niż kredytu, monitoring kontrahentów - to podstawowe zalety. Ponadto faktoring pełny nie wchodzi do zadłużenia kredytowego, nie obciąża bilansu firmy, a w przypadku faktoringu opartego na polisie faktora - zdejmuje z klienta obowiązki wnikające z polisy.

 

Dla odprężenia

 

Po części poświęconej prezentacjom nastąpiła mniej oficjalna część spotkania, podczas której goście doskonale bawili się uczestnicząc w programie grupy teatralnej BCA FLASH.

 

Dzień Zarządzania Należnościami zakończył się bankietem, który był doskonałą okazją do rozmów nie tylko o ubezpieczeniach.

 

Konferencja była bezpłatna, ale podczas spotkania organizatorzy zachęcali do wsparcia Fundacji IWO GAWRON (https://www.facebook.com/fundacjaiwogawron/). Darczyńcy mieli szansę na wylosowanie nagrody w postaci obrazu namalowanego na życzenie zwycięzcy przez Jana Chmielewskiego (www.janchmielewski.com)

 

Konferencja była wyjątkową okazją do spotkania w jednym miejscu i w sympatycznej atmosferze przedstawicieli brokera, ubezpieczyciela i faktora z przedsiębiorcami. Myślę, że ta inicjatywa powinna być kontynuowana, bo problemy z zarządzaniem kredytem kupieckim dotykają większość przedsiębiorstw, a sposoby zapobiegania im i rozwiązywania powinny być rozpowszechniane wśród kadry zarządzającej finansami firm.

 

Bardzo dziękuję CRS za zaproszenie na spotkanie. Dużo się dowiedziałam, spędziłam bardzo miły dzień ze starymi znajomymi, spotkałam wielu życzliwych ludzi, nagadałam się i uśmiałam do łez. Zapisuję się na kolejne 🙂