ATRIUM – nowa platforma Atradiusa

with Brak komentarzy
3 lipca 2017 r.

 

Nie tylko banki, ale również ubezpieczyciele starają się nadążyć za coraz większą liczbą osób żyjących w jednym, dobrze zintegrowanym dla nich świecie cyfrowo-fizycznym.

 

ATRADIUS,  światowy ubezpieczyciel należności ogłosił odsłonięcie ATRIUM – swojego nowego portalu do zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego z poziomu przeglądarki. Platforma zostanie uruchomiona w odpowiednich wersjach językowych na poszczególnych atradiusowych rynkach pomiędzy 19 czerwca a 15 lipca.

 

Atrium Atradiusa jest efektem gruntownego przeprojektowania wcześniejszej platformy „Serv@Net” i położenia znacznego nacisku na tzw. customer's journey; płynne poruszanie się klienta w środowisku cyfrowym  i dostarczanie mu wartości dodanej w odpowiednich punktach interakcji z marką w czasie tej podróży. 

Podczas gdy Serv@Net był zogniskowany polisowo, Atrium przyjmuje zogniskowanie ukierunkowane na kontrahencie od strony klienta, sprzedającego towary/usługi z odroczoną płatnością.

Bezpośrednio ze strony o danym kontrahencie klient będzie mógł się ubiegać o przyznanie na tego kontrahenta limitu kredytowego i otrzymanie pokrycia ubezpieczeniowego. Ścieżki procesowe zostały skrócone i uproszczone.

Zgodnie z zamierzeniami, Atrium w dużym stopniu pozwoli na oszczędzanie czasu przy zarządzaniu i transferze ryzyka kredytowego oraz przyspieszy negocjacje transakcyjne z nowymi kontrahentami.  

Atradius nie zapomniał o brokerach i agentach - Atrium dostarczy im dedykowanych przeglądów i informacji na poziomie polisy lub całego portfolio. Oparty na Oracle portal  został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego dynamiczne skalowanie wraz z rozwojem technologicznym i rosnącymi potrzebami użytkowników.

Wierzymy, że zastosowane w Atrium Atradiusa technologie informatyczne dostarczą klientom-sprzedawcom towarów i usług,  szybkich i wielofunkcyjnych narzędzi do wykreowania dodatkowych obszarów wzrostu.  

Czemu bardzo kibicujemy !

 

Leszek Kunda

(za: group.atradius.com)

 

Przeczytaj również artykuł Leszka o gwarancjach międzynarodowych.