Jak wybrać ubezpieczenie należności?

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenie należności

to temat trudny nawet dla specjalistów z branży finansowej. A przecież jest to usługa dla przedsiębiorców.

Jesteś przedsiębiorcą?

Może zastanawiasz się czy zabezpieczyć należności firmy i jaką ofertę wybrać. Być może właśnie otrzymałeś do przeanalizowania warunki umowy ubezpieczenia należności przedstawione Ci przez ubezpieczyciela i masz wiele wątpliwości. Umowa jest napisana trudnym specjalistycznym językiem, nie jesteś pewien czy dobrze ją rozumiesz, a przecież od tego zależy czy Twoja firma otrzyma odszkodowanie. Słyszałeś już o przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania z powodu niedotrzymania drobnego warunku umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy  

  • w podjęciu racjonalnej decyzji o formie zabezpieczenia należności, 
  • ocenie oferty ubezpieczyciela, 
  • wyborze rodzaju ubezpieczenia,  
  • zrozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia i obowiązków wynikających z tej umowy

to jestem niezależnym ekspertem, który odpowie na Twoje pytania i pomoże rozwiązać Twój problem.

Oferuję Ci wsparcie w Twoich decyzjach biznesowych. Zapraszam do współpracy.

A może jesteś pośrednikiem ubezpieczeń należności?

Może chcesz rozszerzyć swoją wiedzę o ciekawe rozwiązania, które stosują ubezpieczyciele. A może planujesz na swojej stronie www dzielić się z klientami wiedzą o ubezpieczeniach należności, ale brakuje Ci czasu na pisanie wartościowych specjalistycznych tekstów. Zaproś mnie do współpracy. Pomogę.

Ja rozumiem warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego (uczestniczyłam w ich opracowywaniu przez 15 lat) i chcę się podzielić z Tobą moją wiedzą. 

Skontaktuj się ze mną

Ewa Krzemińska 

nowości w bazie wiedzy

Co robi broker i dlaczego warto skorzystać z jego usług?
with Brak komentarzy

Rola brokera w ubezpieczeniach należności jest nie do przecenienia. Nie ogranicza się ona tylko do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy ryzyka kredytu kupieckiego w firmie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie w … czytaj dalej

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania?
with Brak komentarzy

Ubezpieczenie należności przysługujących Ci od kontrahentów nakłada na Twoją firmę wiele obowiązków, których niedotrzymanie grozi odmową wypłaty odszkodowania. Jakie są najważniejsze przyczyny odmów wypłaty odszkodowania? Jak uniknąć tej przykrej niespodzianki? Jak zapobiec kwestionowaniu przez ubezpieczyciela Twojego prawa do odszkodowania?   … czytaj dalej

NOZBE do zarządzania zadaniami
with Brak komentarzy

Jak poradzić sobie z nawałem pracy? Jak nie zginąć w lawinie maili, spraw do załatwienia, planów, zadań, projektów?    Do tego trzeba jeszcze przejrzeć prasę, sprawdzić Facebooka i LInkedIn, przygotować się do spotkania, zrobić prezentację na szkolenie, umówić się na … czytaj dalej

Jaki jest koszt ubezpieczenia należności
with Brak komentarzy

Koszt ubezpieczenia jest podstawowym parametrem branym przez przedsiębiorców pod uwagę przy wyborze polisy.    Co składa się na koszt ubezpieczenia? Jakie są sposoby wyliczania składki ubezpieczeniowej? Jakie dodatkowe koszty związane z ochroną ubezpieczeniową możesz ponosić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? w … czytaj dalej

Jaki wybrać faktoring – pełny czy niepełny
with Brak komentarzy

Faktoring jest dobrą metodą na poprawienie płynności finansowej Twojej firmy i uniknięcie zatorów płatniczych.   Ale faktoring to nie tylko finansowanie wierzytelności. Do usług oferowanych w ramach umowy faktoringu mogą należeć również: prowadzenie rozliczeń z Twoimi kontrahentami, inkaso należności, windykacja … czytaj dalej

Co się zmieniło w prawie w 2016 roku i jaki to ma wpływ na ubezpieczenia należności
with Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany prawa, które powinny być uwzględnione w OWU należności handlowych:   Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej    Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe … czytaj dalej

Rola kontrahenta w umowie ubezpieczenia
with Brak komentarzy

Jak  kontrahent jest definiowany w umowie ubezpieczenia? Jak kontrahent jest sprawdzany przez ubezpieczyciela? Czy musi wiedzieć, że jest oceniany? Skąd wziąć informacje o nim, o jego sytuacji finansowej?   w skrócie   Kontrahent nie jest stroną umowy ubezpieczenia, ale bez … czytaj dalej

Jak jednoznacznie i zgodnie z umową ubezpieczenia ustalić termin płatności
with Brak komentarzy

Termin płatności należności wydaje się być tematem prostym i oczywistym, niewartym aż całego artykułu. Pokażę Ci jednak, że z punktu widzenia ochrony ubezpieczeniowej prawidłowe rozumienie tego pojęcia i warunków z nim związanych ma duże znaczenie.   w skrócie   Termin płatności to ustalony … czytaj dalej

Jakie są korzyści z ubezpieczenia należności
with Brak komentarzy

Zasadniczo w ubezpieczeniu chodzi o to, żeby zmniejszyć ryzyko i spać spokojnie (albo bez stresu poleżeć na leżaczku delektując się widokiem i zimnym piwem 🙂 ).   Jaki jest sens ubezpieczania należności? Jakie są korzyści z ubezpieczenia, a jakie są … czytaj dalej

Jaki jest limit wypłaty odszkodowania
with Brak komentarzy

Umowy ubezpieczenia zawierają ograniczenie wysokości wypłaconych odszkodowań – limit wypłaty odszkodowania.   Czy to oznacza, że nie otrzymasz całej kwoty wyliczonego odszkodowania? Jakie są warunki takiego ograniczenia? Ile wynosi wartość możliwych do wypłaty odszkodowań?   w skrócie   Są dwa podstawowe ograniczenia … czytaj dalej

Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie faktoringu
with Brak komentarzy

Faktoring to dobry sposób na poprawę płynności finansowej firmy i element skutecznego zarządzania należnościami. Umowa ubezpieczenia może stanowić zabezpieczenie faktoringu.   Chcę zwrócić Twoją uwagę na dwa sposoby zabezpieczenia faktoringu, istotne szczegóły wynikające z różnic między tymi sposobami oraz jakie … czytaj dalej

Jaka jest data powstania szkody dla opóźnienia w płatności
with Brak komentarzy

Omawiając ryzyko handlowe zwróciłam uwagę na różnice w określaniu przez ubezpieczycieli daty powstania szkody w przypadku opóźnienia w płatności.   Teraz szczegółowo omówię ten temat i wskażę, na jakie warunki należy zwrócić uwagę i jakie są konsekwencje poszczególnych zapisów umowy ubezpieczenia. … czytaj dalej

Jakie wypadki obejmuje ryzyko handlowe – definicje
with Brak komentarzy

Ryzyko handlowe to podstawowe ryzyko, przed którym zabezpieczają ubezpieczenia kredytu kupieckiego.    Jak pisałam w poprzednim artykule ryzyko handlowe to ryzyko związane z kontrahentem, z jego sytuacją finansową, jego zwyczajami płatniczymi i uczciwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży. Jakie dokładnie zdarzenia … czytaj dalej

Jakie ryzyka występują w transakcjach handlowych
with Brak komentarzy

Wspominałam już o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przy okazji artykułu o początkach działalności eksportowej. W związku z wiodącym tematem tej strony – zabezpieczeniem należności handlowych – wskażę i sklasyfikuję ryzyka, które dotyczą sprzedaży w kredycie kupieckim.     w skrócie   W zależności … czytaj dalej

Czemu służy, ile wynosi i jak działa udział własny w szkodzie
with Brak komentarzy

Odszkodowanie nie pokrywa całej niezapłaconej należności. Zasadą w ubezpieczeniu należności handlowych jest pokrywanie niewielkiej części ryzyka przez ubezpieczającego. Jest to tzw. udział własny w szkodzie.    Po co jest on stosowany? Czy da się go uniknąć? Jak jest obliczany?   … czytaj dalej

Kiedy zaczyna się a kiedy kończy ochrona ubezpieczeniowa
with Brak komentarzy

Umowa ubezpieczenia ma  swój początek i koniec. Czy to oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko w czasie trwania umowy ubezpieczenia?   Czy jeśli kontrahent Ci nie zapłacił, a umowa się już skończyła, to ta niezapłacona należność jest ubezpieczona czy nie?   w … czytaj dalej

Umowa ubezpieczenia należności – strony, elementy, zasady zawarcia
with Brak komentarzy

Umowa ubezpieczenia jest zawierana między przedsiębiorcą sprzedającym swoje towary / usługi w kredycie kupieckim a towarzystwem ubezpieczeniowym.   Jakie są strony umowy ubezpieczenia? Czy kontrahent jest stroną umowy? Z jakich dokumentów składa się umowa ubezpieczenia? Jaka jest procedura zawierania umowy … czytaj dalej

Co to jest kredyt kupiecki i czym to grozi przedsiębiorcy
with Brak komentarzy

Kredyt kupiecki jest powszechnie stosowany w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami – B2B. W sklepie, jako osoba fizyczna kredytu kupieckiego raczej nie dostaniemy.   Czym jest kredyt kupiecki? Dlaczego udzielasz go swojemu kontrahentowi? Komu sprzedasz na kredyt, a komu zaproponujesz przedpłatę? … czytaj dalej