Jak wybrać ubezpieczenie należności?

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenie należności

to temat trudny nawet dla specjalistów z branży finansowej. A przecież jest to usługa dla przedsiębiorców.

Jesteś przedsiębiorcą? Może zastanawiasz się czy zabezpieczyć należności firmy i jaką ofertę wybrać. Być może właśnie otrzymałeś do przeanalizowania warunki umowy ubezpieczenia należności przedstawione Ci przez ubezpieczyciela i masz wiele wątpliwości. Umowa jest napisana trudnym specjalistycznym językiem, nie jesteś pewien czy dobrze ją rozumiesz, a przecież od tego zależy czy Twoja firma otrzyma odszkodowanie. Słyszałeś już o przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania z powodu niedotrzymania drobnego warunku umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy  

  • w podjęciu racjonalnej decyzji o formie zabezpieczenia należności, 
  • ocenie oferty ubezpieczyciela, 
  • wyborze rodzaju ubezpieczenia,  
  • zrozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia i obowiązków wynikających z tej umowy

to jestem niezależnym ekspertem, który odpowie na Twoje pytania i pomoże rozwiązać Twój problem.

Oferuję Ci wsparcie w Twoich decyzjach biznesowych. Zapraszam do współpracy.

 

A może jesteś pośrednikiem ubezpieczeń należności? Może chcesz rozszerzyć swoją wiedzę o ciekawe rozwiązania, które stosują ubezpieczyciele. A może planujesz na swojej stronie www dzielić się z klientami wiedzą o ubezpieczeniach należności, ale brakuje Ci czasu na pisanie wartościowych specjalistycznych tekstów. Zaproś mnie do współpracy. Pomogę.

Ja rozumiem warunki ubezpieczenia kredytu kupieckiego (uczestniczyłam w ich opracowywaniu przez 15 lat) i chcę się podzielić z Tobą moją wiedzą. 

Skontaktuj się ze mną

Ewa Krzemińska 

nowości w bazie wiedzy

Jaki jest koszt ubezpieczenia należności?
with Brak komentarzy

Koszt ubezpieczenia jest podstawowym parametrem branym przez przedsiębiorców pod uwagę przy wyborze polisy.  Co składa się na koszt ubezpieczenia? Jakie są sposoby wyliczania składki ubezpieczeniowej? Jakie dodatkowe koszty związane z ochroną ubezpieczeniową możesz ponosić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia? Składka ubezpieczeniowa … czytaj dalej

Jaki wybrać faktoring – pełny czy niepełny?
with Brak komentarzy

Faktoring jest dobrą metodą na poprawienie płynności finansowej Twojej firmy i uniknięcie zatorów płatniczych. Ale faktoring to nie tylko finansowanie wierzytelności. Do usług oferowanych w ramach umowy faktoringu mogą należeć również: prowadzenie rozliczeń z Twoimi kontrahentami, inkaso należności, windykacja opóźnionych … czytaj dalej

Zmiany prawa w ubezpieczeniach’2016
with Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany prawa, które powinny być uwzględnione w OWU należności handlowych: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze … czytaj dalej

Kontrahent w umowie ubezpieczenia
with Brak komentarzy

Jak  kontrahent jest definiowany w umowie ubezpieczenia? Jak kontrahent jest sprawdzany przez ubezpieczyciela? Czy musi wiedzieć, że jest oceniany? Skąd wziąć informacje o nim, o jego sytuacji finansowej?   Jak już wyjaśniałam przy okazji omawiania umowy ubezpieczenia kontrahent nie jest jej … czytaj dalej

Termin płatności należności
with Brak komentarzy

Termin płatności należności wydaje się być tematem prostym i oczywistym, niewartym aż całego artykułu. Pokażę Ci jednak, że z punktu widzenia ochrony ubezpieczeniowej prawidłowe rozumienie tego pojęcia i warunków z nim związanych ma duże znaczenie.   Z terminem płatności wiąże się bezpośrednio … czytaj dalej

Jakie są korzyści z ubezpieczenia należności?
with Brak komentarzy

Zasadniczo w ubezpieczeniu chodzi o to, żeby zmniejszyć ryzyko i spać spokojnie (albo bez stresu poleżeć na leżaczku delektując się widokiem i zimnym piwem :).   Jaki jest sens ubezpieczania należności? Jakie są korzyści z ubezpieczenia, a jakie są jego … czytaj dalej

Jaki jest limit wypłaty odszkodowania?
with Brak komentarzy

Umowy ubezpieczenia zawierają ograniczenie wysokości wypłaconych odszkodowań – limit wypłaty odszkodowania. Czy to oznacza, że nie otrzymasz całej kwoty wyliczonego odszkodowania? Jakie są warunki takiego ograniczenia? Ile wynosi wartość możliwych do wypłaty odszkodowań? Maksymalna wartość wypłaconego odszkodowania może odnosić się do kontrahenta i … czytaj dalej

Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie faktoringu
with Brak komentarzy

Faktoring to dobry sposób na poprawę płynności finansowej firmy i element skutecznego zarządzania należnościami. Umowa ubezpieczenia może stanowić zabezpieczenie faktoringu. Chcę zwrócić Twoją uwagę na dwa sposoby zabezpieczenia faktoringu, istotne szczegóły wynikające z różnic między tymi sposobami oraz jakie to … czytaj dalej

Jaka jest data szkody dla opóźnienia w płatności?
with Brak komentarzy

Omawiając ryzyko handlowe zwróciłam uwagę na różnice w określaniu przez ubezpieczycieli daty powstania szkody w przypadku opóźnienia w płatności. Teraz szczegółowo omówię ten temat i wskażę, na jakie warunki należy zwrócić uwagę i jakie są konsekwencje poszczególnych zapisów umowy ubezpieczenia. Każdy … czytaj dalej

Ryzyko handlowe
with Brak komentarzy

Ryzyko handlowe to podstawowe ryzyko, przed którym zabezpieczają ubezpieczenia kredytu kupieckiego.  Jak pisałam w poprzednim artykule ryzyko handlowe to ryzyko związane z kontrahentem, z jego sytuacją finansową, jego zwyczajami płatniczymi i uczciwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży. Jakie dokładnie zdarzenia … czytaj dalej

Podział ryzyk w transakcjach handlowych
with Brak komentarzy

Wspominałam już o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przy okazji artykułu o początkach działalności eksportowej. W związku z wiodącym tematem tej strony – zabezpieczeniem należności handlowych – wskażę i sklasyfikuję ryzyka, które dotyczą sprzedaży w kredycie kupieckim. podział ryzyk Przygotowując ten wpis chciałam się … czytaj dalej

Udział własny w szkodzie
with Brak komentarzy

Odszkodowanie nie pokrywa całej niezapłaconej należności. Zasadą w ubezpieczeniu należności handlowych jest pokrywanie niewielkiej części ryzyka przez ubezpieczającego. Jest to tzw. udział własny w szkodzie.  Udział własny jest określany procentowo i wynosi zazwyczaj 5, 10, 15 lub 20%. Oczywiście im … czytaj dalej

Okres ubezpieczenia
with Brak komentarzy

Umowa ubezpieczenia ma  swój początek i koniec. Czy to oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko w czasie trwania umowy ubezpieczenia? Umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas określony – wtedy daty początku i końca są ustalone w polisie. Jeśli zawarta jest … czytaj dalej

Umowa ubezpieczenia należności
with Brak komentarzy

Umowa ubezpieczenia jest zawierana między przedsiębiorcą sprzedającym swoje towary / usługi w kredycie kupieckim a towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedsiębiorca jest stroną umowy ubezpieczenia, bo to on ponosi ryzyko nieotrzymania płatności od kontrahenta. Nie może tego ryzyka zabezpieczyć kontrahent, bo od niego … czytaj dalej

Kredyt kupiecki
with Brak komentarzy

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. Kredyt kupiecki jest powszechnie stosowany w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami – … czytaj dalej

Spór a ubezpieczenie należności
with Brak komentarzy

Czytając ogólne warunki ubezpieczenia pewnie trafiłeś na zapis wyłączający należności sporne z ubezpieczenia bądź stwierdzający, że przedmiotem ubezpieczenia są należności bezsporne. Co to takiego te należności sporne czy bezsporne? Kiedy występuje spór i skąd wiadomo, że spór faktycznie powstał? Czy … czytaj dalej

Spływ należności a finanse firmy
with Brak komentarzy

Każda firma latami pracuje na swoją pozycję na rynku, na swój wizerunek i relacje z całym otoczeniem biznesowym. Dobra opinia o firmie pomaga w zwiększaniu sprzedaży i w rozwoju przedsiębiorstwa. Wizerunek firmy może ulec pogorszeniu, jeśli pojawią się opóźnienia w … czytaj dalej